Nieuwe privacywet

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Ook Profoto Holten is gehouden om de regels van deze van deze nieuwe privacywet AVG na te leven. Er is door Profoto een privacyreglement ontworpen, dat in grote lijnen overeenkomt met die van andere fotoclubs die aangesloten zijn bij de Fotobond.
Natuurlijk zal Profoto zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan, dat deden wij en en blijven wij doen. Daar is niets aan veranderd. Echter, wij zullen wel nog vertrouwelijker met privégegevens omgaan. Om die reden vind je doorgaans geen e-mailadressen, telefoonnummers en dergelijke meer in onze berichtgeving, behalve dan bij aankondigingen van evenementen en exposities, voor zover dat relevant is. Bij de portfolio’s van onze leden staat vanaf heden alleen een naam vermeld.
Voor alle vragen kun je contact opnemen met het secretariaat via e-mail: secretarisprofoto@gmail.com
of secretaris@profotoholten.nl

Met het privacyreglement onderstrepen wij alleen nog een keer extra dat wij zorgvuldig met de gegevens van onze leden, websitebezoekers en derden omgaan.
Ons privacyreglement kun je hier lezen. Dit zal binnenkort nog worden vastgesteld door het bestuur.
Vragen of opmerkingen over content of andere zaken die je op onze website aantreft, kun je contact opnemen met de webmaster: webmaster@profotoholten.nl

■ 7 mei 2018