Auteursrecht

Iedereen die fotografeert heeft te maken met auteursrecht en (vaak) met portretrecht. Als je je foto’s op internet zet of als je een foto wil verkopen is het zaak goed te weten wat daar bij komt kijken.
Het auteursrecht komt allereerst toe aan de fotograaf als maker, ook wel aangeduid als de auteur. Het auteursrecht is niet aan regels onderworpen. Er bestaat bijvoorbeeld geen wettelijke verplichting om foto’s te registreren of te voorzien van een copyright notice [©].
Het waarneembaar maken van de foto is op zichzelf al voldoende voor het ontstaan van auteursrecht. Dat betekent dat alle foto’s van onze leden (de auteurs), vrijetijdsfotografen, het auteursrecht bezitten van de door hen gemaakte foto’s.

Voorkom juridische problemen! Zie voor actuele informatie ook de informatiepagina over auteursrecht voor fotografen op de volgende website: https://www.dupho.nl/kennisbank-auteursrecht.

Downloads
Auteurs- en portretrecht (pdf); volgen nog t.z.t.
Modelcontracten (doc); volgen nog t.z.t.