Bestuur

Het bestuur van Profoto Holten geeft leiding aan de fotoclub en is verantwoordelijk voor het algemeen beleid. Het bestuur bestaat per 4 maart 2021 uit:

Arjan ter Harmsel, voorzitter
Alied Kreijkes-Vande Belt, secretaris
E-mail: secretarisprofoto@gmail.com
Alfons Hegeman, penningmeester
Klaas Hoppe, bestuurslid
Profoto Holten is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Twente en Salland als ‘Fotoclub Profoto’ onder nummer KVK 40650863.
Informatie
Informatie over Profoto kan worden ingewonnen bij de secretaris, Alied Kreijkes-Vande Belt, per e-mail secretarisprofoto@gmail.com