Clubwedstrijd 2019

Onlangs vond de jaarlijkse clubwedstrijd plaats van Fotoclub Profoto. Leden konden tot maximaal 5 foto’s per persoon inleveren voor deze wedstrijd. In totaal hebben de leden samen 58 foto’s ingeleverd. Op donderdag 21 februari jl. heeft beeldend kunstenaar Wim Kwakernaak* de ingezonden foto’s voor de clubwedstrijd 2019 gejureerd en heeft na een boeiende en leerzame bespreking de 1e, 2e en 3e prijs toegekend aan respectievelijk Wim Stobbe, Marinus Rouweler en Wilma Slot-Nijzink.
Wim Stobbe mocht de wisseltroffee mee naar huis nemen! Nogmaals proficiat!

Een selectie van de ingezonden foto’s zal worden geëxposeerd in het sousterrain van het Kulturhus Holten, Smidsbelt 6. Meer informatie volgt binnenkort.

Links: winnende foto van Wim Stobbe (1e plaats) Rechts: Winnende foto van Wilma Slot (3e plaats)Foto van Marinus Rouwerle (2e plaats)


* over Wim Kwakernaak
Wim Kwakernaak (1945) is geboren in Leidschendam en studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, afdeling vrij tekenen, schilderen en grafiek. In 1980 studeerde hij tevens af aan de Academie van Beeldende Vorming te Amersfoort in de richting ruimtelijke en plastische vormgeving. Deze opleiding gaf hem ook onderwijsbevoegdheid. Bijna 40 jaar gaf hij les binnen het voortgezet onderwijs in de vakken tekenen, handvaardigheid en kunstgeschiedenis. Daarnaast gaf en geeft hij veel lezingen over beeldende kunst. Wim Kwakernaak woont en werkt in Holten, Overijssel. Kwakernaak heeft in de afgelopen jaren al diverse malen het fotowerk van de leden van Profoto gejureerd en van commentaar voorzien.
De website van Wim Kwakernaak: http://www.wimkwakernaak.nl/

Fotopresentatie door Karin Rass

Op donderdagavond 6 december is er weer een interessante fotobijeenkomst in Kulturhus Holten. Fotografe Karin Rass uit Raalte verzorgt een lezing over haar fotowerk. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden en ook belangstellenden zijn van harte welkom!
Als je van plan bent te komen en je bent nog niet eerder bij Profoto te gast geweest, laat dan eenvoudig weten dat je komt met een e-mail aan de secretaris: secretarisprofoto@gmail.com. We hebben een leuke, gezellige en laagdrempelige club en wij vinden het altijd fijn om samen mooi fotowerk te bekijken.

Wij komen samen in zaal 3 van het Kulturhus en we starten om 20.00 uur.
Het werk van Karin Rass kun je alvast bekijken op haar eigen website:
http://www.annassite.com

Nieuwe privacywet

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Ook Profoto Holten is gehouden om de regels van deze van deze nieuwe privacywet AVG na te leven. Er is door Profoto een privacyreglement ontworpen, dat in grote lijnen overeenkomt met die van andere fotoclubs die aangesloten zijn bij de Fotobond.
Natuurlijk zal Profoto zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan, dat deden wij en en blijven wij doen. Daar is niets aan veranderd. Echter, wij zullen wel nog vertrouwelijker met privégegevens omgaan. Om die reden vind je doorgaans geen e-mailadressen, telefoonnummers en dergelijke meer in onze berichtgeving, behalve dan bij aankondigingen van evenementen en exposities, voor zover dat relevant is. Bij de portfolio’s van onze leden staat vanaf heden alleen een naam vermeld.
Voor alle vragen kun je contact opnemen met het secretariaat via e-mail: secretarisprofoto@gmail.com
of secretaris@profotoholten.nl

Met het privacyreglement onderstrepen wij alleen nog een keer extra dat wij zorgvuldig met de gegevens van onze leden, websitebezoekers en derden omgaan.
Ons privacyreglement kun je hier lezen. Dit zal binnenkort nog worden vastgesteld door het bestuur.
Vragen of opmerkingen over content of andere zaken die je op onze website aantreft, kun je contact opnemen met de webmaster: webmaster@profotoholten.nl

■ 7 mei 2018

Clubwedstrijd 2018

Op 15 februari jl. heeft Dirk van Brink heeft de 49 ingezonden foto’s voor de clubwedstrijd 2018 gejureerd en heeft na een boeiende en leerzame bespreking de 1e, 2e en 3e prijs toegekend aan respectievelijk Joke de Vries, Hans Wissink en Alied Kreijkes.
Joke de Vries mocht de wisseltroffee mee naar huis nemen! Nogmaals proficiat!

 

Foto: de winnaars, vlnr: Hans Wissink (2e prijs), Joke de Vries (1e prijs), Alied Kreijkes (3e prijs)