Twitterberichten

Donderdag 2 mei a.s. is er clubavond met: Deel 2 Digi-avond Photoshop. De leden kunnen hun laptop meenemen, zodat we samen kunnen oefenen met fotobewerken. Belangstellenden zijn welkom. Aanvang 20.00 uur, zaal 3 @KulturhusHolten

Donderdag 4 april a.s. is er weer clubavond met mogelijkheden om ervaring met macro-fotografie op te doen. Het betreft een zgn. doe-avond. Belangstellenden zijn welkom. Aanvang 20.00 uur @KulturhusHolten, zaal 3.